Mediator inschakelen voor een zakelijk conflict

mediation

Heb je een zakelijk conflict en wil je hierin begeleiding? Dan kan zakelijke mediation de oplossing zijn. Wanneer beide partijen nog wel tot een oplossing willen komen, is mediation vaak een goede keuze en bespaart een gang naar de rechtbank.

Oplossing zoeken

mediationEen mediator zorgt er voor dat beide partijen samen aan een oplossing werken. Hij zal hierin zelf altijd een neutrale positie innemen. Het is dus belangrijk dat vooraf beide partijen vertrouwen hebben in de mediator. Alleen op die manier kan hij zijn werk op een goede manier doen. Hiertoe wordt voorafgaande aan het daadwerkelijke mediationproces, een mediation overeenkomst getekend. Hierin staan onder meer de gedragsregels van de mediator, maar wordt ook de vertrouwelijkheid van het proces genoemd.

Communicatie herstellen

Voordat er daadwerkelijk begonnen kan worden met het zoeken naar een oplossing, zal de verstoorde communicatie tussen beide partijen weer op gang gebracht moeten worden. Dit is ook een taak van de mediator. Daarna begeleidt hij het proces naar een oplossing die voor beide partijen acceptabele is. Vaak zal er sprake zijn van een compromis, maar de belangen van iedereen zullen wel op aanvaardbare wijze behartigd worden in deze oplossing. Alle gemaakte afspraken worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor is alles helder en niet op meerdere manieren te interpreteren. Zodra deze overeenkomst is ondertekend is het mediationproces afgerond.

Als je dus een zakelijk conflict hebt, kan je jezelf de moeite en het geld besparen van een gang baar de rechtbank door te kiezen voor een mediator Zwolle. In de meeste gevallen wordt op deze manier een goede oplossing gevonden voor alle partijen.